Do svěřeneckého fondu může jeho zakladatel vyčlenit majetek, který chce nějakým způsobem ochránit či zachovat pro budoucí účely. Svěřenský fond nabízí dokonalou anonymitu, bez formální právní subjektivity. Péčí o fond je pověřený správce, jehož úkolem je hlídat naplňování obsahu fondu, případně snaha o rozmnožování majetku. Z majetku, který je do fondu vložen, má prospěch beneficient, kterého určuje zakladatel fondu.

Kdo a k jakým účelům může fond založit?

Založení svěřeneckého fondu může realizovat jak osoba právnická, tak i fyzická a to za účelem soukromým nebo veřejným. Do fondu lze vložit majetek movitý i nemovitý. Výhodou je, že nad jeho správou nemá dohled stát.

Osoby fyzické využívají svěřenecký fond jako ochranu majetku před případnou exekucí nebo lehkovážným nakládáním. Je to dokonalý nástroj pro finanční zajištění nejen jednotlivce, ale také celé rodiny.

Osoby právnické využívají svěřenské fondy především pro zajištění správy nebo rozdělení majetku mezi společníky či další osoby. Fond však může sloužit také jako forma určitého zaměstnaneckého benefitu. Je to dokonalá ochrana majetku při vyhlášení insolvence. Výhodu nabízí i zachování anonymity vlastníků majetku.

Veřejně prospěšné fondy se zakládají za účelem veřejného blaha. Nejčastěji se s tímto způsobem zabezpečení majetku setkáváme v oblasti vědy, techniky, školství či kultury.

Na koho se obrátit?

V případě, že uvažujete o založení svěřeneckého fondu a nevíte si rady, obraťte se na odborníky ze společnosti AlphaCitizen. Ta nabízí prvotřídní služby a poskytne veškerý servis spojený se založením fondu. Společnost splňuje veškeré formální požadavky na výkon činnosti v tomto oboru. Zaměstnává odborníky z řad advokátů, kteří zajišťují poradenskou činnost. Úkony spojené s daňovým poradenstvím, mají na starosti daňoví poradci.