Člověk má pět základních smyslů, kterými vnímá svět a vše okolo něj. Čich, chuť, sluch, hmat a také zrak. Tyto smysly se dále rozšiřují, těchto pět bývá nejčastěji jmenováno. Trak je jedním z důležitých smyslů, protože díky očím vidíte vše okolo sebe. Můžete vnímat barvy, tvary, vidíte vrásky v obličeji člověka, vzdálenosti a podobně. Když se zrak začne horšit, dostanete brýle. Když jsou oči unavené, mohou pomoci jednoduché cviky!

Důležitý zrak

Podle vědců je jedním z důležitých smyslů, protože tvoří až 50% lidské mozkové funkce. Přirozeným procesem stárnutí se zhoršují nejen lidské schopnosti, ale zhoršuje se právě také zrak. Když se k tomu všemu díváte neustále do počítače, na televizi, do mobilních telefonů, není divu, že jsou oči unavení. Vyzkoušejte tyto cviky, které pomohou pro unavení oči.

Zaostřete

Cvik se provádí vsedě nebo ve stoje. Palec dejte před sebe (vzdálenost asi 25 centimetrů) a zaostřujte na něj svůj zrak po dobu 10 – 15 sekund. Následně palec posuňte (vzdálenost asi 50 centimetrů) a opět zaostřete. Nakonec zaostřete na věc, která je velmi daleko od vás, bývá to většinou budova, strom či cokoliv jiného a opět zaostřete 10 – 15 sekund.

Těkání očima

Tento cvik se opět provádí ve vzpřímeném sedu nebo vestoje. Těkejte očima doprava a doleva, hlavu přitom vůbec neotáčíte. Zaměřte se vždy na jeden objekt na pravé i levé stravě. Takto těkejte očima pět vteřin a celý postup opakujte třikrát.

Mrkejte

Opět se cvik provádí vestoje nebo ve vzpřímeném sedu. Pomalu mrkejte (10 – 15 krát za minutu) a celé toto cvičení provádějte asi dvě minuty.

Uklidnění zrakového nervu

Pro uklidnění zrakového nervu si sedněte do tmavé místnosti, položte lokty na stůl. Ruce nejdřív třete o sebe, položte dlaně na oči a vnímejte celkovou tmu. Zhluboka dýchejte. Celé cvičení doporučujeme provádět pět minut.