TOPZNAK je společnost, která na našem trhu působí již delší dobu. Na jejím kontě je pomoc na celé řadě významných staveb a projektů v Praze i na dalších místech. A čím se zabývá? Svým zákazníkům nabízí dopravní značení Praha a nejen to. Podívejte se na nabídku služeb.

Nabídka služeb

Tento malý, avšak flexibilní kolektiv, který má ve svém oboru dlouholetou praxi, nabízí dopravní značení a další služby spojené se zajištěním bezpečnosti silničního provozu. Kromě prodeje nebo pronájmu a s nimi spojenou montáží dopravního značení (SDZ), jehož součástí jsou i příslušenství, sklopné parkovací zábrany a sloupky, balisety, dopravní zrcadla nebo zpomalovací prahy, si můžete objednat také vodorovné dopravní značení (VDZ), které je prováděno ručně i strojově. Do nabídky společnosti patří také kompletní zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů a záborů malého i velkého rozsahu. Objednat si můžete světelnou signalizaci a semafory určené pro kyvadlové řízení dopravy. Mezi další služby, které svým zákazníkům nabízí, pak spadají i návrhy projektů dopravně inženýrských opatření (DIO) a to včetně projednání a odsouhlasení na příslušných úřadech.

  • Prodej

Do této oblasti služeb patří prodej dopravního značení a příslušenství k němu potřebnému. Dále pak prodej dopravních zařízení a zrcadel, zpomalovacích a vodících prvků, parkovacích zábran a sloupků a balisetů.

  • Instalace

Tato kategorie zahrnuje instalaci dopravního značení, zařízení a zrcadel, dále pak zpomalovacích a vodících prahů a retardérů, parkovacích sloupků a zábran a balisetů.

  • Pronájem

Pronajmout si můžete přechodné dopravní značení včetně příslušenství, dopravní zařízení, plastová svodidla, lávky pro pěší v různých délkách nebo světelnou signalizaci.

  • Aplikace

Zahrnuje vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení Z9 a symboly a čísla různých velikostí.

  • Návrh

Společnost zajistí návrhy projektů DIO.