Pokud ukončujete pracovní poměr a může to být z jakéhokoli důvodu, zaměstnavatel vám musí vystavit zápočtový list (potvrzení o zaměstnání). Tato povinnost je zanesena i v zákoně, je automatická. Zápočtový list je doklad, který po vás může vyžadovat nový zaměstnavatel. Pokud nové zaměstnání prozatím nemáte a budete se hlásit do evidence na úřad práce, může jej po vás též požadovat.

V případě, že budete žádat o důchod, mohou ho též požadovat zaměstnanci správy sociálního zabezpečení. V případě, že je sepsána dohoda o provedení práce, zaměstnavatel nemá povinnost zápočtový list vystavovat. Dohoda o provedení práce je jednou z možných forem uzavírání vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a využívá se především u příležitostných zaměstnání, mezi něž patří i brigády. Musí být uzavřena písemně. Určuje i rozsah práce, který činí 300 hodin v jednom kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pokud je výdělek nižší, než

10 000 Kč, není strháváno zdravotní a sociální pojištění.

Více informací naleznete na portálu vimvic.cz.

Co zápočtový list obsahuje

Zápočtový list má stanovené náležitosti. Naleznete v něm údaje o zaměstnání – typ pracovní činnosti, jež jste vykonávali, údaje o druhu a délce pracovního poměru, druh vykonávané pracovní činnosti, dosaženou výši vašeho vzdělání, srážky a exekuce a v neposlední řadě započitatelnou dobu zaměstnání.

Vydání zápočtového listu

Ihned po ukončení pracovního poměru, a to z jakéhokoli důvodu, je zaměstnavatel povinen vám vystavit zápočtový list a to bez jakýchkoli podmínek. Pokud vám jej ihned nevystavil a díky tomu jste měli ztížené podmínky pro další žádost o zaměstnání, můžete soudně žádat o odškodnění. Zápočtový list potřebujete i v případě, že odcházíte do starobního důchodu. Zápočtový list musíte dostat do vlastních rukou.