Veterinární klinika Vethope je budována coby odborné veterinární pracoviště, které poskytuje profesionální přístup jak k chovatelům, tak i k jejich mazlíčkům. Poskytuje komplexní péči, která je zaměřená na oblast prevence a léčby onemocnění pro malá zvířata. Jedná se o psy, kočky a drobné savce. Cílem veterinářů z kliniky je zlepšení kvality a prodloužení života svých svěřenců.

Veterináři každodenně aplikují inovativní, efektivní a velmi šetrné preventivní a léčebné veterinární postupy. Díky tomu zajišťují domácím mazlíčkům dobrou kondici a pomáhají ulevovat v případě bolesti.

Vybavení kliniky

Základ představuje dobře vybavená ordinace, ve které se nachází vše potřebné pro základní klinické vyšetření, vakcinaci nebo drobná ošetření. Pokud je potřeba provést složitější vyšetření nebo zákroky, pro ty jsou určené oddělené prostory.

Veterináři na klinice používají některé moderní zobrazovací přístroje. Jedná se o vysokovýkonný rentgen, jehož součástí je anatomický program a zařízení určené pro digitalizaci snímků. To má vynikající zobrazovací kvalitu. Snímek lze, po krátkém čase, zhodnotit na počítačovém monitoru. Dalším přístrojem, který veterináři používají, je stacionární sonograf s vysokým rozlišením a barevným doplerem.

Samozřejmostí je vlastní laboratoř, která umožňuje provádět biochemické a hematologické vyšetření krve s okamžitými výsledky. Rozbory krve se provádějí třeba v případě kastrace psa nebo kastrace králíka.

Ničím neobvyklým nejsou ani dentální zákroky a hygiena zubů. V případě, že se objeví zubní kámen u psa, můžete jej nechat svému chlupáčovi odstranit. Pro vyšetření zubů je určený dentální rentgen s možností digitalizace snímků. Pro čištění zubů veterináři používají moderní šetrnou zubní jednotku vybavenou zubním ultrazvukem a vysoko- i nízko- rychlostní zubní vrtačkou s LED osvětlením.

Podrobnější informace naleznete na stránkách vethope.cz/cs/.