Slyšeli jste již někdy o pojmu offshore? Pokládáte si otázku: Co je offshore společnost? I když může mít toto slovo mnoho různých významů, ve světě financí se jedná o cizí zemi, která někomu jinému, kdo v dané zemi nežije, dopřává určité finanční výhody. V takových zemích se zakládají tzv. offshore společnosti. Tyto země bývají známé i jako daňové ráje. Offshorová společnost pro vás skýtá řadu výhod a možností, o kterých se vám ani nezdálo.

Offshore společnost

Se založením offshore společnosti vám může pomoci tým expertů a poradců z https://www.ioffshore.cz/, kteří jsou experti v oboru přeshraničního podnikání a mezinárodního daňového plánování. Jejich expertízou jsou offshore společnosti a offshore bankovní účty. A na co se zaměřují? Jejich cílem je zakládání společností v daňových rájích, otevírají účty a poskytují doprovodný administrativní servis. To vše vám nabízí spolehlivě a diskrétně. Domluvit si můžete též nezávaznou konzultaci a nechat si poradit o vhodném řešení právě pro vás. To můžete učinit přes výše zmíněné internetové stránky.

Proč využít offshore společnosti?

Důvodů pro založení offshore company je celkem mnoho. Přináší vám totiž mnoho zajímavých výhod týkající se například daňové optimalizace. Neplatíte totiž na daních více, než musíte. Díky offshorové společnosti snížíte svou daňovou povinnost až na 0 %. Využijete také své právo na soukromí a můžete využít offshore společnost jako nástroj anonymního vlastnictví. Účinně také chráníte svůj majetek tím, že nemovité i movité věci vlastníte s použitím offshore společnosti. Získat můžete také mezinárodní image pro vaše podnikání, pokud si zvolíte stručný název zahraniční společnosti.

Daňové výhody

Jedním z hlavních motivů pro využití daňových rájů je optimalizace daňového zatížení. Podnikatelé využívají offshore a onshore centra pro své mezinárodní daňové plánování.