Skončila Vám mateřská dovolená a začínáte se pomalu porozhlížet po novém zaměstnání? Možná jste už před rodičovskou dovolenou po očku pokukovali po pracovním místě pečovatelky v domě seniorů. Těmito pracovními nabídkami se současný trh jen hemží. Uplatnění je navíc velmi široké. Nezoufat rozhodně nemusíte ani v případě, že Vám schází chybějící vzdělání.

Kde získat vzdělání pro pracovníky v sociálních službách?

Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách totiž pravidelně nabízí Vzdělávací agentura Seduca. Blíže e můžete o kurzu informovat zde www.seduca.cz/rekvalifikacni-kurzy/kvalifikacni-rekvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach. Kurz je obvykle nabízen v téměř třiceti městech České republiky. Stále se můžete přihlásit do kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách Brno, který bude zahájen v pátek 1.11.2019. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a kurzovné je možné uhradit také přes úřady práce. Cena kurzovného je již několik let více než příznivá. Kurzovné je navíc možné rozložit na splátky. Obsahově kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Opava a samozřejmě také v jiných městech pod vedením Seduky splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle sociálního zákona č. 108/2006 Sb. Kurzy jsou vedeny kvalifikovaným personálem, který si klade za cíl nastínit uchazečům co nejvíce svět z tohoto profesního odvětví. Kurz je rozdělen na část teoretickou a část praktickou. Během teoretické části získá účastník vědomosti z oblasti psychologie, sociálních služeb, základ ochrany zdraví, metod sociální práce, prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, zdravovědy a mnohých dalších příbuzných věd.

Co musí uchazeč splnit před zapsáním do kurzu pro sociální pracovníky?

Uchazeč by měl před zahájením kurzu prokázat svou zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a také plnoletost. K podmínkám patří také ukončené základní vzdělání. Absolventi kurzu mohou najít pracovní uplatnění například v domech pro seniory, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelských či azylových domech.