V domácnostech, obchodech, firmách i velkých výrobních halách, se mnohdy používá ohromné množství různých komponentů, které nám umožňují distribuci a využívání elektrické energie v plné parádě. Mnohé komponenty jsou přitom opravdu malé, jednoúčelové, ale i přesto nepostradatelné.

Přesně takovým typem komponentu mohou být elektronické svorky. Jedná se o drobné komponenty, které slouží primárně ke spojování jednotlivých obvodů, nebo jejich nastavování do větších vzdáleností. Jenže zároveň mohou být velice zajímavou možností, jak obvod naučit novým trikům!

Co jsou to vůbec elektro svorky?

Výše už jsme nastínili funkci, ale trošku přiblížíme, jak taková konstrukce funguje. Ve většině případů jsou ve svorkách buď kontaktní čepele nebo šrouby. Do správných otvorů se vloží kabely vstupu a výstupu a pomocí mechanismu se potom propojí. Výsledkem je, že se čepel nebo šroub dostane na vodivou část a z té potom posouvá elektřinu dále. Jedná se o primitivní funkci, kterou ale elektro svorky vykonávají vždy. A to bez rozdílu toho, jestli se přenáší čistá elektrická energie, nebo nějaký druh signálu.

Automatizace a složitější obvody

Některé svorky by ale mohly působit chaos, a navíc mají díky jednomu vstupu a výstupu poměrně dost často limitované možnosti. Těmi, které ale takto limitované možnosti standardně nemají, jsou takzvané patrové svorky. Ty jsou používané hojně především tam, kde potřebujeme vystavět složitý systém. Díky tomu je tak potkáme v průmyslu a velkých stavbách, přičemž mohou zároveň plnit nejen funkci přenosu elektrické energie, ale také signálů pro automatizaci obvodů.

Pohodlné bezšroubové svorky

Většinou se budete potkávat s mechanismem, ve kterém potřebujete zašroubovat držící šroub k pořádnému uchycení kabelu. Jenže na trhu jsou i pohodlné bezšroubové svorky, které mají poněkud odlišný způsob přichycení. Většinou se používají čepelky, které se zakousnou do kabelu, nebo vzájemně na sebe tlačící vodivé plochy. Instalace takové svorky je podstatně jednodušší, ale rozhodně dávejte pozor na to, že se nevyplácí podobné svorky aplikovat na místa pod tahem.